Vi har spesialisert oss på stell av gravsteder og er en totalleverandør innen beplantning, tilsyn og stell av gravsteder i hele landet.

Av ulike årsaker kan familie og pårørende være forhindret til og etterse og ta seg av gravstellet.

Hos oss er du garantert og få utført gravstell på en tilfredsstillende måte og vi dokumterer arbeidet med digitale bilder. Dette gjør vi da mange av våre kunder er bosatt andre steder i landet.

Alle tjenester utført av Gravstell365 Norge AS vil etterleve lokale vedtekter og forskrifter/pålegg fra kirkevergen i den enkelte kommune.

Ønsker du og ringe oss? Ring 975 48222

Bergen – Oslo – Trondheim – Stavanger